BRAMA GŁÓWNA              przetwórnia - słowo pochodzące od wyrażenia przetwarzać - tzn. zmieniać, doskonalić, nadawać optymalny kształt, tworzyć coś nowego z istniejących elementów, wprowadzać porządek w chaotyczną rzeczywistość; także ukazywać wewnętrzne piękno rzeczy i zjawisk  PRZETWÓRNIA   -   Agencja Reklamowa   -   ul. Klaudyny 28/110   01-684 Warszawa   tel.(22) 833 58 30